Únor 2017

My new top 5 videos

24. února 2017 v 8:00 | Wafer |  Top 5/10
Ahoj všichni!
Tak tady mám znovu dalších top 5 a znovu to jsou videa, která jsem za tu dobu, co vyšlo top 10 (?) videos, nasbírala, tak jsem si říkala, že by to bylo cool. Jinak jsem taky byla dost v koncích s nápady. :D Tak jdeme na to!

1.Space is cool - Markiplier Songify Remix
Tohohle youtubera jsem začala sledovat nedávno kvůli Five Nights at Freddy's: Sister location sérii, kterou točil, protože mě děsně zajímalo, jak tahle hra skončí. No tedy... zčásti za to může i moje BFF, protože díky ní jsem viděla tu děsnou hru The Littlest penguin v jeeho podání, takže to bylo takové dobrodružství, protože ta hra je fakt děsná. :D Každopádně tenhle remix je totálně úžasnej, musím ho pořád poslouchat.

2. Mystrade - Umbrella
V poslední době jsem začala shipovat Mycrofta a Lestrada, vážně netuším proč, zezačátku mi to připadalo jako podivnej ship, ale te´d už ne. :D Za to může ta 4. série, to známe. :D

3. Sherlock Draw my life
Co k tomu dodat, prostě Sherlock dělající Draw my life. :D

4. OMFG - Hello piano
Já tu songu prostě miluju, je taková dobře šáhlá. Tak proč ji nezahrát na klavír, že jo? :D

5.Animotherapia - Sova
Tak nejlepší na konec. Sova, která vás rozseká. :D Je prostě božská.

Typy osobností

21. února 2017 v 8:00 | Wafer |  Zajímavosti
Každý jsme nějaký. Každý jsme jedineční. V tomto článku bych chtěla ke každému typu osobnosti něco základního napsat.
A jak vůbec zjistíte, jaký typ osobnosti jste? Úplně jednoduše. Teď na internetu existuje spousta testu, ze kterých to můžete zjistit. Já osobně jsem se zamilovala do TOHOTO.
Tak jdeme na to!
Osobnostní typy se dělí do 4 základních skupin a u každé skupiny naleznete 4 další různá rozvětvení této osobnosti.
Jednotlivé osobnostní typy se zkráceně nazývají čtyřmi písmeny, které znamenají:
•Introvert (I) nebo Etrovert (E)
•Intuice (N) nebo Smysly (S)
•Myšlení (T) nebo Cítění (F)
•Usuzování (j) nebo Vnímání (P)


1. Analytici

A)Architekt (INTJ)
Imaginativní a strategičtí myslitelé s plánem pro cokoliv. Na vrcholu je prázdno a INTJ si to, jakožto jeden z nejvzácnějších a strategicky nejschopnějších typů osobnosti, velice dobře uvědomuje. Často je pro INTJ problém najít podobně smýšlející jedince, kteří jsou schopní držet krok s jejich neolomným intelektualismem a strategickými manévry. Lidé s INTJ povahou jsou imaginativní, ale přitom rozhodní. Ambiciózní, přitom rezervovaní. Úžasně zvědaví, ovšem energií zbytečné neplýtvají. Protiví se jim pravidla, tradice a limity. Pevně věří, že by vše mělo být otevřené otázkám a přehodnocování. Často prosazují technicky dokonalejší, někdy necitlivé a téměř vždy nekonvenční metody a nápady.
SLAVNÍ LIDÉ S INTJ OSOBNOSTNÍM TYPEM: Arnold Schwarzenegger, Vladimir Putin, Michelle Obama

B)Logik (INTP)
Inovativní vynálezci a neuhasitelnou žízní po vědění. INTP jsou pyšní na svou vynalézavost, kreativitu, jedinečnou perspektivu a prudný intelekt. Obvykle známí jako filozofoé, architekti nebo zasnění profesoři, stojí za mnoha vděckými objevy v historii. Jsou známí pro svou neúprosnou logiku a brilántní teorie - můžeme říci, že jsou považováni za logicky nepřesnější ze všech osobnostních typů.
SLAVNÍ LIDÉ S INTP OSOBNOSTNÍM TYPEM: Bill Gates, Kristen Stewart, Albert Einstein

C)Vůdce (ENTJ)
Hrdí, imaginativní vůdci se silnou vůlí, kteří najdou nebo vytvoří cestu. Lidé s tímto typem osobnosti jsou ztělesněním daru charismatu a sebevědomí. Svou autoritu používají jako sjednocovací prvek spojující davy za společným cílem. ENTJ se vyznačují až nemilosrdnou hladinou racionality, používají svou energii, odhodlání a bystrou mysl, aby dosáhli čehokoliv, co si usmyslí. Základní myšlenka, která probíhá ENTJ hlavou, by mohla vypadat nějak takto: ,,Je mi jedno, jestli mě máte za bezcitného darebáka, dokud jsem efektivní darebák."
SLAVNÍ LIDE S ENTJ OSOBNOSTNÍM TYPEM: Steve Jobs, Jim Carrey, Franklin D. Roosevelt

D)Diskutér (ENTP)
Chytří a zvědaví myslitelé, kteří nemohou odolat intelektuální výzvě. ENTP je ten největší ďáblův advokát, k životu nutně potřebuje rozvracet lidská přesvědčení, rozebírat argumenty a jejich zbytky nechávat unášet větrem tak, aby je všichni viděli. Nikdo nemá výměnu názorů v oblibě tak, jako ENTP. U ENTP nastává zvláštní spojení: na jedné straně jsou ze zásady upřímní, na druhé straně dokáží neúnavně argumentovat ve prospěch něčeho, v co vlastně ani sami nevěří.
SLAVNÍ LIDÉ S ENTP OSOBNOSTNÍM TYPEM: Tom Hanks, Thomas Edison, Céline Dion


2.Diplomaté

A)Advokát (INFJ)
Tiší a mystičtí, zároveň velmi inspirativní a neúnavní idealisté. Mají vrozený smysl pro idealismus a morálku, odličují se svým plánovacím rysem - dokáží cíleně postupovat, aby uskutečnili své plány a zanechali po sobě trvalý a kvalitní výsledek. Mají sklon vnímat pomoc ostatním jako smysl svého života. Zapojují se do záchranných prací a charitativních činností.
SLAVNÍ LIDÉ S INFJ OSOBNOSTNÍMTYPEM: Matka Tereza, Jimmy Carter, Nicole Kidman

B)Mediátor (INFP)
Poetiční, milí a dobrosrdeční lidé, kteří jsou vždy ochotní přispět k dobrým věcem. INFP osobnosti jsou skuteční idealisté. Ve všem hledají aspoň náznak dobra, dokonce i v těch nejhorších lidech a událostech. I když je okolí může vnímat jako klidné, rezervované a plaché, skrývá se v nich vášeň, která dokáže opravdu zazářit. Při rozjodování se dívají na čest, krásu, morálku a dobro, konají s čistými úmysly. Ne každý chápe, že jejich úmysly jsou skutečně čisté, proto se často dostávají do izolace. Mají talent vystupovat, dokáží odhalit krásu své osobnosti a svá tajemství pomocí metafor a fiktivních postav.
SLAVNÍ LIDÉ S INFP OSOBNOSTNÍM TYPEM: Tom Hiddleston, Johnny Depp, J. R. R. Tolkien

C)Protagonista (ENFJ)
Charismatičtí a inspirativní vůdci se schopností fascinovat své následovníky. Jsou to rození vůdci plní vášně. Často jsou to politici, trenéři či učitelé - poskytují druhým pomocnou ruku a inspirují je, aby hledali a šířili ve světě dobro. Jejich sebevědomí ma přirozený vliv na lidi a ENFJ ho s radostí a hrdostí využívá při vedení ostatních, aby spolu pracovali na sobě a zlepšování svého okolí. ENFJ nic nepředstírají, jsou starostliví a jejich skutky odpovídají slibům.
SLAVNÍ LIDÉ S ENFJ OSOBNOSTNÍM TYPEM: Demi Levato, Barack Obama, Ben Affleck

D)Aktivista (ENFP)
Nadšení, kreativní a přátelské duše, které si vždy najdou důvod k úsměvu. ENFP jsou skutečně svobodné duše. Často tvoří živé jádro večírku, užívají si sociální a emotivní spojetí při kontaktu s ostatními. Jsou okouzlující, nezávislí, energičtí a soucitní. Také jsou mimořádně nezávislí a o mnoho víc než stabilita a jistota pro ně znamenají tvořivost a svoboda.
SLAVNÍ LIDÉ S ENFP OSOBNOSTNÍM TYPEM: Robert Downey Jr., Will Smith, Robin Williams


3.Strážci

A)Logistik (ISTJ)
Praktičtí, fakticky smýšlející jedinci, jejichž spolehlivost nezná mezí. Poznávacím znakem ISTJ jsou integrita, praktická logika a neúnavný smysl pro povinnosti. Pro tyto vlatnosti jsou ISTJ jádrem mnoha rodin a organizací zastávajících tradice, pravidla, standardy, např. advokátní kanceláře, regulační orgány či armáda. ISTJ rádi přebírají zodpovědnost za své činnosti a jsou hrdí na to, co dělají. ISTJ se řídí rozumem a když se pro něco jednou rozhodnou, předloží všechna fakta potřebná ke splnění dané úlohy a očekávají od ostatních, že se situace ihned chopí a začnou konat.
SLAVNÍ LIDÉ S ISTJ OSOBNOSTNÍM TYPEM: George Washington, George H.W. Bush, Angela Merkel

B)Obránce (ISFJ)
Velmi zanícení a včelí ochránci, jsou vždy připraveni chránit své milované. Přestože jsou introvertnÍ, mají dobré společenské schopnosti a pevné sociální vztahy. Ačkoliv patří mezi plánovací typy, bývají otevření změnám a novým nápadům. ISFJ jsou skuteční altruisté, laskavost opětují ještě větší laskavostí a k práci či lidem, ve teré věří, přistupují s nadšením a velkorysostí.
SLAVNÍ LIDÉ S INSJ OSOBNOSTNÍM TYPEM: Selena Gomez, Beyoncé, Vin Diesel.

C)Vedoucí (ESTJ)
Excelentní správci, nepřekonatelní v řízení věcí nebo lidí. Jsou to zastánci tradic a požádku, využívají svoje schopnosti na chápání toho, co je správné, nesprávné a společenský přijatelné, na sblížování komunit a rodin. Váží si hodnot jako oddanost, upřímnost a důstojnost. Ostatní si ESTJ cení pro dobré a jasné rady a ochodu pro vedení na náročných cestách. Spojování idí je vastnost, na kterou mohou být pyšní, a která je často dostává do pozic organizátorů komunit. ESTJ jsou typickým přikladem vzorného občana: pomáhají svým sousedům, dodržují zákon a snaží se zařídit, aby se každý zapojoval do komunit a organizací, které jsou pro ně tak cenné.
SLAVNÍ LIDÉ S ESTJ OSOBNOSTNÍM TYPEM: James Monroe, Laura Linney

D)Konzul (ESFJ)
Mimořádně starostliví, přátelštní a populární lidé, kteří jsou vždy ochotní nabídnout pomoc. Na střední škole jsou ESFJ organizátoři nebo kapitáni týmů, jsou ve středu pozornosti, udávají tón a vedou ostatní. V pozdějším životě i nadále rádi poskytují oporu svým přátelům a milovaným a dělají všechno, co je v jejich silách, aby zajistili, že je každý šťastný.
SLAVNÍ LIDÉ S ESFJ OSOBNOSTNÍM TYPEM: Taylor Swift, Bill Clinton, Jennifer Lopez


4.Průzkumníci

A)Mistr (ISTP)
Odvážní a praktičtí experimentátoři, mistři všech možných nástrojů. ISTP zkoumají svět okolo sebe s chladným racionalismem a horlivou zvědavostí. ISTP jsou rození tvořitelé, přesouvající se od jednoho projektu k druhému. ISTP jsou často mechanici nebo technici, nic jim nedělá větší potěšení než to, když mohou se špinavýma rukama rozebírat věci a následně je dávat znovu dohromady.
SLAVNÍ LIDÉ S ISTP OSOBNOSTNÍM TYPEM: Daniel Craig, Tom Cruise, Olivia Wilde

B)Dobrodruh (ISFP)
Flexibiní a okouzlující umělci, vždy jsou připraveni objevovat a zažívat něco nového. ISFP jsou skuteční uělci, i když ne nutně v klasickém slova smyslu. Snaží se využít estetiku a design. ISFP lidem se líbí narušovat očekávaný průběh událostí experimentováním s krásou a chováním - je pravděpodobné, že nejednou použili frázi ,,Neomezujte mě!".
SLAVNÍ LIDÉ S ISFP OSOBNOSTNÍM TYPEM: Avril Lavigne, Michael Jackson, Britney Spears

C)Podnikatel (ESTP)
Chytří, energičí a velmi vnímaví lidé, kteří si opravdu užívají život na hraně. Mají vždy dopad na své bezprostřední okolí. Lidé patřící mezi ESTP zbožňují být středem pozornosti, bavit se a smát se jednoduchému, hrubému humoru. Teorie, abstraktní pojmy a úmorné diskuze o globálních otázkách a jejich důsledcích nedokážou ESTP nadlouho zabavit. ESTP udržují konverzaci živou, se slušnou dávnou inteligence, především si však rádi povídají o něčem, co je aktuální. Někdy je okamžitý postřeh a konání ESTP přesně to, co se hodí, npř. v určitých firemních prostředcích, především, když jde o naléhavé přípravy.
SLAVNÍ LIDÉ S ESTP OSOBNOSTNÍM TYPEM: Maddona, Bruce Willis, Samuel L Jackson

D)Bavič (ESFP)
Spontánní, energičtí a nadšení baviči - život kolem nich nikdy není nudný. ESFP naplno prožívají vzrušení z dané chvíle a chtějí, aby ho cítili i všichni ostatní. Žádný typ osobnosti není tak štědrý se svým časem a energií jako ESFP, když je někodo třeba povzbudit, a žádný jiný typ osobnosti to nedělá s takovým neodolatelným stylem. Nejvís ze všeho jsou ESFP nešťastní, když si uvědomí, že sou omezení okolnostmi a nedokáží se připojit ke svým přátelů.
SLAVNÍ LIDÉ S ESFP OSOBNOSTNÍM TYPEM: Adele, Marilyn Monroe, Adam Lavine

The best Pirates of the Caribbean parody ever!

16. února 2017 v 8:00 | Wafer
Ahoj všichni!
Tak nedávno jsem našla tuhle parodii na Piráty z Karibiku a úplně jsem se do ní zamilovala! Co na ni říkáte?

Valentýn

14. února 2017 v 8:00 | Wafer |  Zajímavosti
Valentýn se slaví 14. února jako svátek lásky. Je to den, kdy se posílají dárky, bonboniéry a pohlednice s tematikou stylizovaného srdce jako symbolu lásky.

Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia slaveném ve starověkém Římě. Vpředvečer tohoto dne byly do "urny lásky" vloženy ístečky se jmény dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho "miláčkem" v následujícím roce.

Legenda také říká, že tento den začal být známý až díky knězi Valentýnovi. Claudius I., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajě oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven právě 14. února.

Valentýnské zvyky
K Valentýnu se váže celá řada zvyků, které pomalu pronikají i do českého prostředí. Jedná se zejména o společnou oslavu svátku zamilovanými páry, darováním valentýnských přáníček - vyznání lásky nebo uzamykání zámečků lásky, které původně s Valentýnem téměř nesouvisí. Není bez zajímavosti, že právě období Valentýna každoročně zvedá poptávku po visacích zámcích, na což reagují takké výrobci, kteří nabízí visací zámečky s valentýnskými motivy.Co jsem objevila

10. února 2017 v 22:47 | Wafer |  Muzika
Ahoj všichni!
Tak jsem si tak projížděla youtube a narazila jsem na tuhle úpně boží verzi písničky "We don't talk anymore" pro orchestr?... No každopádně je to hodinová verze a strašně dobře se u toho odpočívá. Asi to budu te%d poslouchat pořád. Co na to říkáte vy?


Top 5 Bytostí z řecké mytologie

7. února 2017 v 8:00 | Wafer |  Top 5/10

5. Harpyje

Již v antickém Řecku se jejich představa dostala do podoby žen s křídly. Později byy vyobrazovány jako ptáci s lidskou hlavou, zpravdla ženskou nebo dívčí. Nakonec se jejich hlava změnila na hlavu staré ošklivé ženy. Harpyje vystupovay v několika řeckých bájích. Nejznámější je o slepém Fíneovi, který byl nadán věšteckým uměním, ale protože ho zneužíval, bohové ho oslepili. Podle jedné verze uvrhl Fíneus jeho syny do žaláře, podle druhé je nechal zakopat zaživa. Proto na něj byl seslán trest neukojitelného hladu a kdykoliv se chtěl najíst, Harpyje přiletěly, vše snědly a co nestačily, to pokálely.

4. Satyr

Satyrové jsou zařazováni mezi horské a lesní polobohy. Šlo o původce boha vína Dionýsa, zobrazováni jsou většinou jako napůl člověk a napůl kozel, s kučeravými vlasy, špičatýma ušima, tupým nose, s růžky, oháňkou a kozlíma nohama. V mytologii jsou většinou ztotožňováni s mužskou sexuální silou, k lidem nebyli právě vstřícní, přepadali pastýře a strašili poutníky. Podobali se jiným lesním polobohům - Silénům, se kterými se dobře snášeli.

3. Medusa

Byla nadmíru ošklivá, stejně jako její sestry Sthenó a Euryalé, ale ne od narození. Protože se nechala svést Poseidónem Athénine chrámu, proměnila ji bohyně v obludu s blýskavýma očina, obrovskými zuby, mosaznými drápy a hady místo vlasů. Podobně prý vypadaly i její sestry. Kdo pohlédl Meduse do očí, zkameněl. Po její smrti vyskočil z jejího těla obr Chrýsáór a okřídlený kůň Pégasos.

2.Sfinx

Sfinx neboli Sfinga je mýtický tvor, který má tělo lva s hlavou berana, sokola, nebo člověka. Nejstaší doklady Sfingy jsou známy ze starověkého Egypta, odkud se dostaly do řecké mytologie. V mytologii starověého Řecka se vykytovala jediná Sfinx. Jejími rodiči byli storuký obr Týfón a jeho manželka Echidna. ejí přesnější život není znám, prkticky se o ní ví jen to, že ji Héra poslala z Etiopie k Thébám, kde se usídlila na hoře Sfingio a dávala všem procházejícím hádanku. Toho, kdo ji neuhodl, rozsápala.

1. Hekatoncheirové

Hekatoncheirové byli v řecké mytologii hrozní padesátihlaví a storucí obři, zrození z bohyně země Gaie a jejího manžela Úrana. Šlo o tři bratry jménem Kottos, Brairéos a Gyés. Byi prý tak šerední, že se na ně jejich otec nemohl ani podívat. Proto je hned po narození svrhl do hubin země s přísným zákazem vycházet ven. To Gaiou nazlobilo, a proto přemluvila Krona, aby za to otce potrestal a zbavil vlády. Kronos to udělal a prohlásil se vládcem, ovšem Hekatoncheirům to nepomohlo. Bál se jeji síly a proto je nepropustil. Museli si počkat až na Dia, který později povstal proti vlastnímu otci.

My top 10 Interprets

3. února 2017 v 8:00 | Wafer |  Top 5/10
Ahoj všichni!
Dneska tady mám pro vás top 5 interpretů, které ráda poslouchám. Kdyžtak mi pak napště do komentářů, jestli někoho z nich posloucháte.

1.Shinedown
Tuhle kapelu teď poslouchám nonstop. Úplně jsem se do ní zamilovala.

2. Lordi
Ke kapele Lordi mě přivedl taťka a děsně ji miluju.

3. Tomáš Klus
Toma Kluse etak moc neposlouchám, ale líbí se mi jeho písničky, má strašně dorej hlas.

4. Twenty one pilots
Twenty one pilots si taky poslechnu jenom někdy, ale taky si myslím, že jsou vážně dobří. Ale nevložím vám sem songu, protože mi to nešlo. :D

5. Adele
Adele je prostě nejlepší. Je úžasná. ♥

6. Avril Lavigne
Avril jsem si zamilovala, když jsem slyšela její písničku k filmu s mým oblíbeným herce - k Aence v Říši divů. Ae musím se přiznat, že pobláznění touhle zpěvačkou mi moc dlouho nevydrželo a teď si ji poslechnu jenom někdy, když si na ni zrovna vzpomenu.

7.P!nk
P!nk je prostě jedna z top. Teď ujíždím na písničce Just like fire, kterou nazpívala pro Alenku Za zrcadlem. Líbí se mi, že její songy jsou takový nabitý a energický.

8.Shakira
K ní snad ani není co dodat. Prostě ♪Shakira, Shakira♪ :D

9.Fall Out Boy
Už jsem tak unavená, že nevím, co bych napsala. :D Píšu totiž o půlnoci. :D

10. Owl City

TŘÍDĚNÍ SB

1. února 2017 v 8:00 | Wafer |  Třídění
Ahoj všichni!
Takže jak jsem slíbila, je tu třídění. Čas máte do 30. února. Pokud tedy se mnou chcete zůstat SB, tak napište do komentářů:

1. Přezdívka
2. Proč chcete zůstat SB

To je vše :3